Doelstelling

Zonneoog noemt zichzelf een School voor Bewustzijn en Spirituele Ontwikkeling. Een school zonder uitgeschreven leerplan, maar met toenemende zelfontplooiing en zelfkennis voor allen die aangesloten zijn. Bewustzijn in de betekenis van alert zijn, open en oprecht, in een eerlijke relatie met jezelf. Bewust van je eigen waarde kun je liefdevol en krachtig zijn naar anderen en krijg je zicht op de spirituele bedoeling van je leven, dat wat helemaal past bij jouw ziel. De Zonneoog deelnemers proberen dat bewustzijn met elkaar te oefenen in hun dagelijkse omgang en bezigheden. Dat vergt oplettendheid, zelfkennis en inleven in de ander. Daarom is Zonneoog een School voor leraren en leerlingen van het Leven. Ieder kan beurtelings een leraar of een leerling zijn. Die bewuste omgangsvormen zijn terug te vinden in alle activiteiten en groepjes die er zijn, zoals leesclubs, muziekgroep, internetgroep, moedergroep, filmclub, schoonmaken, samen koken, tuinieren, kunstzinnige en educatieve bijeenkomsten. Veel Zonneogers hebben vroeger ervaring opgedaan in trainingsgroepen bij Godefrida Hoogenraad, destijds Gestalt-psycholoog en therapeut. In Zonneoog zijn groepen die elkaar counseling geven volgens principes uit haar leerschool. Die leerschool streeft naar iets wat Zonneoog ook graag wil: dat elk mens zichzelf volledig waarmaakt, er alles uithaalt dat erin zit, door te leren van alles dat onderweg in het leven gebeurt.

Bestuur

Zonneoog is een stichting die wordt bestuurd door een bestuur, de Focusraad. De dagelijkse leiding is in handen van het Dagelijks Bestuur, dat zorgt voor de gebouwen en ruimten. Voor onderlinge contacten en activiteiten zijn zogenaamde Zonnecellen opgericht, groepen mensen die samen specifieke activiteiten organiseren, variërend van contact, inspiratie en meditatie tot beheer van het pand. Zon staat voor de levensenergie, Oog staat voor bewustzijn en focus.
De Focusraad ondersteunt actief alle plannen en initiatieven van deelnemers en vrienden. Daarom wordt veel aandacht besteed aan gebeurtenissen binnen de Zonnecellen. Eenmaal per jaar organiseert de Focusraad een Deelnemersraad. Hier doet het bestuur verslag van het beleid in het afgelopen jaar en de financiële situatie en vertellen alle cellen aan elkaar waar ze mee bezig zijn. Bij alle evenementen staan de kwaliteit en diepgang van het onderlinge contact centraal.


Bestuurssamenstelling

De Focusraad wordt gevormd door de volgende leden: Hein Mannaerts, Niek Lomans, Anton Looij, Ingeborg Wery-Lijnzaad, Roeland Cuppers, Chantal Weijman. De leden van de Focusraad ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Fiscaal nummer : 8069.56.410
Financiële verantwoording: De jaarrekening is op aanvraag verkrijgbaar.
Contactgegevens: Adres: Bergsingel 122 te 3037 GM ROTTERDAM
Website: www.zonneoog.nl
E-mail: