Hoofdlijnen van het beleidsplan 2020

De hoofdlijnen van het jaarlijkse Beleidsplan zijn publiek toegankelijk:

Stichting Zonneoog richt zich op het ontdekken van de zin van een ieders unieke levensweg.  Dat gebeurt in Zonneoog door het organiseren van een scala aan activiteiten. Ieder jaar kiest de Focusraad een thema voor het jaar en aan de hand van dit thema worden bijeenkomsten georganiseerd. Dat zijn over het algemeen onderwerpen en ontwikkelingen die in de maatschappij leven.

Dit jaar is het thema: Bemoediging.
Bemoediging betekent iemand of jezelf moed geven door wat je zegt, wat je doet en wat je uitstraalt, waardoor een ieder die troost, steun en veiligheid vindt om zichzelf naar zijn ware wezen te ontvouwen.
Dat is precies waarvoor Zonneoog is opgericht.
Het Coronavirus doorbreekt de comfortabele gewoontes en zekerheden. Dit vraagt om geduld en creatieve oplossingen en veel bemoediging voor allen die door dit virus getroffen worden. 

Enkele geplande activiteiten of activiteiten die reeds hebben plaats gevonden in 2020:

  • Jaarlijkse ledenvergadering met voordrachten over het thema: bemoediging.
  • Concert op Zondagmiddag door studenten van het conservatorium of Codarts.
    Muzikaal podium voor beginnende musici. 
  • Kunst- en cultuurmiddagen en tentoonstellingen ter bemoediging, met als thema: de troost van schoonheid.
  • Gespreksgroepen met als thema: hoe is het echt met mij?
  • Kerstviering. Hoe is de Kerstgedachte uit te dragen in deze veranderende wereld.

Vanwege het coronavirus zijn voorlopig alle evenementen op Zonneoog
opgeschort. Zodra de beperkingen zijn opgeheven zullen we dit op de website kenbaar maken.

Voor de financiering van de kosten van alle activiteiten steunt Zonneoog op ca 80 donateurs die op regelmatige basis geld storten. Zij dragen Zonneoog een goed hart toe. Die bijdragen zijn de basis voor de continuïteit van de stichting. Naast deze regelmatige bijdragen ontvangt Zonneoog ook incidentele donaties.
Het financieel jaarverslag is op de website te vinden bij: https://zonneoog.nl/jaarrekeningen-stichting-zonneoog

Het bestuur van de stichting krijgt geen vergoeding voor de werkzaamheden die zij verricht.
Het bestuur bestaat op dit moment uit de volgende leden:
De heer Drs. H.J.B.M. Mannaerts, voorzitter
De heer N.E. Lomans, secretaris
De heer A.P. Looij, penningmeester
Mevrouw Drs. I.L. Wery- Lijnzaad
De heer R. Cuppers
Mevrouw C.D. Weijman