Hoofdlijnen van het beleidsplan 2017

De hoofdlijnen van het jaarlijkse Beleidsplan zijn publiek toegankelijk:

Zonneoog is een school waar je de zin van je levensweg kan ontdekken. Dat gebeurt in Zonneoog door het organiseren van een scala aan activiteiten. Ieder jaar kiest de Focusraad een thema voor het jaar en aan de hand van dit thema worden bijeenkomsten georganiseerd. Dat zijn over het
algemeen onderwerpen en ontwikkelingen die in de maatschappij leven.
Dit jaar is het thema: Hoe houd ik mijn licht brandende in een wereld vol chaos en negativiteit. Hoe
kan ik achter mezelf blijven staan. Wat kan ik doen in mijn dagbestaan om optimistisch te blijven.
Enkele geplande activiteiten of activiteiten die reeds hebben plaats gevonden 2017:

. Jaarlijkse bijeenkomst naar aanleiding van de Dodenherdenking op 4 mei. Wat is de betekenis hiervan in 2017.
• Bijeenkomst over Ernst en Hoop. Wat gebeurt er in de wereld en hoe grijpt dit aan in ieders
leven. Zijn er naast negatieve gebeurtenissen ook positieve zaken te melden?
• Lezing en bezoek aan Musea ( Voorlinde en Boijmans ). Kunst en cultuur kunnen mensen
verenigen.
• Muzikaal sprookje “Peter en de wolf” voor kinderen in de buurt
• Een serie Concerten op Zondagmiddag door studenten van het conservatorium of Codarts.
• Workshop houtbewerking voor ouders en kinderen in het kader van opvoeding/relatie
tussen ouder en kind
• Kerstviering. Hoe is de Kerstgedachte uit te dragen in 2017
• Lezing over de voor- en nadelen van bevolkingsonderzoeken
• Kunst tentoonstelling in de ontmoetingsruimte


Voor de financiering van de kosten van alle activiteiten steunt Zonneoog op ca 100 donateurs die
op regelmatige basis geld storten. Zij dragen Zonneoog een goed hart toe. Die bijdragen zijn de
basis voor de continuïteit van de stichting. De liquide middelen bedragen ca € 24.000. Het is de
bedoeling van de Focusraad om een dergelijk bedrag aan te houden voor het doen van grote
uitgaven.
Het bestuur van de stichting krijgt geen vergoeding voor de werkzaamheden die zij verricht.
Het bestuur bestaat op dit moment uit de volgende leden:
De heer Drs. H.J.B.M. Mannaerts, voorzitter
De heer N.E. Lomans, secretaris
De heer A.P. Looij, penningmeester
Mevrouw Drs. I.E. Wery- Lijnzaad
De heer R. Cuppers